WMW Architekci

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O nas Częste pytania Informacje wstępne Projekt budowlany domu jednorodzinnego - dokumenty i materiały wstępne potrzebne architektowi

Projekt budowlany domu jednorodzinnego - dokumenty i materiały wstępne potrzebne architektowi

Email Drukuj PDF

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów i opracowań niezbędnych do sporządzenia adaptacji i skompletowania przez nas dokumentacji, która może uzyskać pozwolenie na budowę. Nie wszystkie z nich są niezbędne za każdym razem do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zależy to od „specyfiki” wydziału architektury danego powiatu. Zależy to też od specyfiki działki. Jesteśmy w stanie ocenić zakres formalności widząc treść Decyzji o Warunkach Zabudowy, lub Wypis z MPZP, pomocna też jest kopia mapy zasadniczej.

 

Czasami przydaje się tzw mapa prawna, załączana często do aktów własności. Zawiera ona, wymiary granic działki, co jest pomocne w opracowaniu projektu zagospodarowania, szczególnie wtedy, gdy geodeta nie jest w stanie przesłać nam roboczej elektronicznej wersji mapy do celów projektowych.

Adaptację projektu powtarzalnego, która nie wymaga zmian innych niż skreślenia pojedynczych elementów na rysunkach, teren posadowienia jest płaski wykonujemy za 1600 zł netto + Vat 23%.Zamiany wymagające rysunków zamiennych (np. zmiany wymiarów budynku poważne zmiany elewacji, poważne zmiany wewnętrznego układu ścian, zmiany konstrukcyjne elementów innych niż fundamenty) wyceniamy indywidualnie w zależności od złożoności i nakładu pracy.

W obszarze starostwa warszawskiego, warszawskiego zachodniego, nie doliczamy dopłat za dojazd do urzędu w celu załatwienia sprawy.W innych starostwach doliczamy koszty wyjazdu w kwocie 5 zł/km netto licząc od Centrum Warszawy (Marszałkowska/Al. Jerozolimskie) do siedziby starostwa lub urzędu lub instytucji, w której sprawy są załatwiane.

Lp

dokument/ opracowanie

gdzie /kto może załatwić

szczegóły

niezbędność

cena_bazowa netto jeżeli załatwianie zlecone architektowi

Termin załatwiania (dni)

1

aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500

geodeta uprawniony

powinna być wykonana w skali 1:500, zawierać aktualne dane wysokościowe w obszarze aktualizowanym,(szczególnie w miejscu posadowienia domu, przy granicy od strony drogi) - w  tzw orientację w skali 1:10000, i wolne miejsce na nasze legendy i metryczki po prawej stronie arkusza

niezbędne

1200

30

2

geotechniczne warunki posadowienia budynku

geolog uprawniony

opracowanie ustala czy i w jaki sposób można posadowić, czyli oprzeć na gruncie fundamenty. Dobrze oparty fundament jest podstawą trwałości budynku

niezbędne

1600

30

3

decyzja o warunkach zabudowy

wydział gospodarki przestrzennej urzędu gminy

jeżeli na danym terenie nie ma Planu Miejscowego; zawiera zasadnicze ustalenia dotyczące lokalizacji na działce i wyglądu orqz wyposażenia planowanego obiektu

niezbędne

600

65

4

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział gosp. Przestrzennej urzędu gminy

zawiera zasadnicze ustalenia dotyczące lokalizacji na działce i wyglądu oraz wyposażenia planowanego obiektu

niezbędne

200

7

5

warunki techniczne przyłączenia wody

dział przyłączeń lokalnego zakładu wodociągów i kanalizacji

jeżeli jest wodociąg w ulicy lub niedługo ( w ciągu roku) będzie wybudowany. Jeżeli nie ma  - można wybudować swoją studnię, o ile warunki  hydrogeologiczne sprzyjają

niezbędne

150

30

6

warunki techniczne przyłączenia kanalizacji

dział przyłączeń lokalnego zakładu wodociągów i kanalizacji

jeżeli jest kanalizacja w ulicy lub niedługo ( w ciągu roku) będzie wybudowana. Jeżeli nie ma  - można wybudować szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, o ile warunki  hydrogeologiczne sprzyjają

niezbędne

150

30

7

warunki techniczne przyłączenia energii gazu (na cele grzewcze, przyrządzania posiłkσw, i przygotowania ciepłej wody)

dział przyłączeń lokalnego zakładu gazowniczego

jeżeli jest gaz w ulicy, jeżeli nie ma gazu można się ogrzewać gazem ze zbiornika zewnętrznego, olejem, kotłem na pelety, pompą ciepła, energią elektryczną, kominkiem za płaszczem wodnym lub bez, etc

niezbędne

200

30

8

warunki techniczne przyłączenia energii elektrycznej

dział przyłączeń lokalnego zakładu energetycznego

zazwyczaj na dom wystarcza 10, 12 kW. Układ pomiarowy jednostrefowy, zasilanie trójfazowe. W przypadku ogrzewania elektrycznego, należy rozważyć układ dwustrefowy, trójfazowy i odpowiednio zwiększyć moc zapotrzebowania we wniosku o warunki przyłączenia

niezbędne

200

30

9

Oświadczenie o odbiorze odpadów z nieruchomości

Dowolny zakład oczyszczania działający w okolicy działki

Zakłady oczyszczania wystawiają od ręki takie oświadczenia licząc na klienta. Niektóre starostwa nie wymagają tego do pozwolenia na budowę.

Czasami wymagane

150

1

10

decyzja o zgodzie na wycinkę drzew

wydział ochrony środowiska urzędu gminy

jeżeli na działce są drzewa inne niż owocowe, kolidujące z planowanym budynkiem. Często wymagane na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W niektórych gminach możliwe do uzyskania po decyzji o pozwoleniu na budowę

zwykle niezbędne

300

30

11

decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy starostwie powiatowym

jeżeli w wypisie z rejestru gruntów figuruje zapis: "użytki  rolne" to trzeba to uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć kopie projektu zagospodarowania sporządzoną na aktualnej mapie do celów projektowych przez projektanta adaptacji

W zależności od potrzeby

600

30

12

decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej

regionalna dyrekcja lasów państwowych

jeżeli w wypisie z rejestru gruntów figuruje zapis: "las"; to trzeba to uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć kopie projektu zagospodarowania sporządzoną na aktualnej mapie do celów projektowych przez projektanta adaptacji w 4 egz + 1 oryginał mapy, ocenę taksacyjną sporządzoną przez rzeczoznawcę leśnika oraz aktualny wypis z rejestru gruntów ( z PODGIK)

W zależności od potrzeby

850

30

13

decyzja o lokalizacji wjazdu lub oświadczenie o dostępie do drogi publicznej

władający drogą, z której będzie wjazd na działkę, zwykle wydział infrastruktury urzędu gminy

jeżeli nie ma bezpośredniego dostępu do drogi, a tylko przez czyjąś działkę, lub drogę prywatną potrzebny jest notarialny akt służebności przejazdu, w kopii do załączenia do dokumentacji.

niezbędne

150

30

14

Kopia mapy zasadniczej

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy starostwie powiatowym

Potrzebne do wystąpienia o warunki przyłączenia mediów, zwykle potrzeba 3-4 egzemplarzy

W zależności od potrzeby

150

1-7

15

Wypis z rejestru gruntów

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przy starostwie powiatowym

Potrzebne do zgody na wyłączenie z produkcji leśnej, czasami też na zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, np. w Otwocku

W zależności od potrzeby

150

1

16

Inne dokumenty , których uzyskanie wyniknie z zapisów np. MPZP lub Decyzji o Warunkach Zabudowy

Odpowiednio

Do stwierdzenia po zapoznaniu się z treścią wypisu z planu (MPZP) lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

W zależności od potrzeby

Indywidualnie


17

Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora przed urzędami

W naszym biurze

Jeżeli Inwestor zamierza zlecić jakieś czynności urzędowe architektowi. Potrzebne jest jedno dla każdego urzędu, w którym będzie załatwiana sprawa za inwestora.

W zależności od potrzeby

17 zł za każdy egzemplarz x liczba reprezentowanych współwłaścicieli nieruchomości

0

 

Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Twitterze
Twitter