Polityka Prywatności

Obecnie strona nie analizuje odwiedzających.

Zgłoszenia na formularzach są dobrowolną zgodą na przetwarzanie podanych danych w celach wskazanych na konkretnym formularzu.

Nie zamierzamy używać ich w celach innych niż wyłącznie w celu realizacji konkretnej usługi związanej z nawiązanym za pośrednictwem strony wmw-architekci.pl.

Polityka prywatności może się zmienić bez powiadomienia, jednak wszelkie zmiany będą dotyczyć wyłącznie kontaktów nawiązanych po zmianie. W przeciwnym wypadku przewidujemy powiadomienie o takich zmianach za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy nawiązaniu kontaktu.

Powrót na stronę główną