“Prostota może być trudniejsza od komplikacji: trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej mysli, która pozwala na prostotę. Ale warto – bo kiedy już się to ma, można przenosić góry.”

sign

Mazury4

Nasza historia

Architekturą zajmujemy się od trzech pokoleń. Wszystko zaczęło się w 1933 roku, w międzywojennej Polsce,  kiedy to Zygmunt Wnorowski podjął studia na Wydziale architetury Politechniki Warszawskiej. Kolejne pokolenia także wybrały architekturę jako swoją drogę życiową. Uprawiamy ten niełatwy zawód, ponieważ lubimy wyzwania jakie ze sobą niesie.

Nasze credo

PROSTOTA, UMIAR, ELEGANCJA
Nasza misja

Chcemy tworzyć otoczenie dla różnych form ludzkiej aktywności. Wiemy, że architektura wywiera ogromny wpływ na człowieka. Dlatego to człowiek jest dla nas najważniejszy, gdy zaczynamy myśleć o budynku.

Wymiary architektury

Architektura to nie tylko szerokość, długość i wysokość.  Bardzo ważny, czwarty wymiar to czas i wpływ jaki wywiera na budynek. Myślimy o tym, jak nasze budynki będą wyglądać za 5, 10, 25 lat. Tworzymy, biorąc po uwagę upływ czasu.

Kolejny wymiar to ludzka psychika. Projektujemy myśląc nie tylko o wyglądzie, ale także o samopoczuciu ludzi przebywających we wnętrzu budynku.

Nasze wartości
  • Otwarcie na to, co się dzieje wokół
  • Dyskrecja
  • Szacunek dla otoczenia
  • Zrozumienie potrzeb klienta

Nasi Klienci:

Kontakt:

WMW-Architekci

ul. Poczty Gdańskiej 45, 02-495 Warszawa

email hidden; JavaScript is required
+48 605 467 727