arch. Zygmunt Wnorowski

Ojciec arch. Radomira, dziadek arch, arch. Grzegorza i Jakuba

„Prostota, umiar, elegancja.”

mgr inż. arch. Zygmunt Wnorowski – urodził się w 1911 roku w Warszawie, gdzie wychowywał się i kształcił.

W latach 1933-39 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Promotorem jego pracy dyplomowej pt „ Instytut Rytmiczno – Plastyczny”  był prof. Rudolf Świerczyński.

II Wojna światowa zaskoczyła go w Baranowiczach, gdzie nadzorował budowę placówki Banku Polskiego.
Szczęśliwie przekradł się do okupowanej Warszawy. Zatajając swoje wykształcenie pracował jako kierownik robót budowlanych.

Nie uniknął jednak wywózki. W 1944 został przymusowym pracownikiem w niemieckiej fabryce śmigieł.

Po powrocie podjął pracę jako architekt przy odbudowie zniszczonych i uszkodzonych budynków mieszkalnych w Warszawie.

Przez kolejne lata pracował w największych biurach projektowych budownictwa przemysłowego stolicy jako projektant, główny projektant, kierownik pracowni, konsultant.

Przeszedł na emeryturę w 1979 roku.

W 1987 uzyskał status twórcy.

Zmarł w roku 1988.

Przebieg pracy zawodowej - najważniejsze realizacje:

Odbudowa zniszczonych przez działania wojenne budynków mieszkalnych w Warszawie, m.in.

 • Opoczyńska 4
 • Asfaltowa 10
 • Łowicka 60
 • Puławska 1
 • Małachowskiego 4
 • Żelazna (róg Al. Solidarności) i inne, niemożliwe obecnie do zidentyfikowania ze względu na upływ czasu.
 • Opracowanie studialne dotyczące możliwości i zakresu rozbudowy zakładów w Starachowicach (dziś FSC – STAR), jako materiał wyjściowy do dalszach opracowań.
  Współautorzy: arch.arch. S. Krupski, Z. Ostaszewski, Pągowski.
 • Szkoła zawodowa dla zakładów w Starachowicach, projekt wstępny wykorzystany do realizacji
 • Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego .Napięcia w Toruniu – realizacja.
 • Internat dla szkół zawodowych w Łodzi.
 • Zakłady Wytwórcze Maszyn Biurowych w Warszawie przy ul. Owsianej – realizacja (PZO)
 • Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia w Międzylesiu koło Warszawy – realizacja.
 • Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu koło Warszawy, plan realizacyjny plus trzy samodzielne zakłady – realizacja.
 • Projekt Wnętrz domu towarowego (PDT) na Pradze, współautorzy arch.arch. M. Czerwiński i H. Jewniewicz.
 • Polskie Linie Lotnicze LOT – Hangar dla lotniska międzynarodowego na Okęciu, współpraca arch. E. Grochalska – realizacja.
 • Projekt wnętrz hangaru – realizacja.
 • Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu – Zakład Wysokich Napięć, współpraca arch. H. Sunderski.
 • Instytut Lotnictwa na Okęciu, laboratoria, hala prób, magazyny itd. – realizacja.
 • Warszawskie Zakłady Telewizyjne, Warszawa – Praga, projekt wnętrz – realizacja.
 • Wytwórnia Kabli w Ożarowie, projekt rozbudowy zakładu, realizacja.
 • Zakłady „Hortex”. , projekt zamrażalni owoców w Przysusze, współpraca arch. E. Grochalska – realizacja.
 • Zakłady „Hortex”, zamrażalnia owoców w Leżajsku, współpraca arch. E. Grochalska – realizacja.
 • Analityczne opracowanie programów do projektów dla obiektów central przemysłu chemicznego: CIECH, POLFA, POLLENA, PROCHEM.
 • projekt wnętrz WZT Warszawa Praga (Nagroda 1955)
 • projekt Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia w Międzylesiu
 • projekt Instytutu Elektrotechniki w w Międzylesiu
 • projekt hangaru na Okęciu (Nagroda 1972)