Dane Projektu

  • Klient: Holmes Place Poland sp. z o.o.
  • Budżet: 2 000 000 zł
  •  Powierzchnia: 2500m2
  • Miejsce: Warszawa, CH Galeria Mokotów
  • Stan: Realizacja 2014

Zadanie polegało na zidentyfikowaniu najpoważniejszych uszkodzeń wywołanych pożarem, który wydarzył się w marcu 2014.

Następnie należało skoordynować działania naprawcze, negocjując z wykonawcami ceny i jakość robót. Należało również dopilnować wszelkich procedur mając na uwadze interesy Klienta, Wynajmującego oraz Ubezpieczyciela.

Na bazie wytycznych dokumentacji pierwotnej Klienta i projektu koncepcyjnego wnętrz, zrealizowaliśmy skomplikowane zadanie, obejmujące ekspertyzy, działania restytucyjne, odbudowę zniszczonych przez ogień i akcję gaśniczą pomieszczeń i mebli, naprawy i testy wszystkich systemów elektrycznych, sanitarnych oraz przebudowę systemów bezpieczeństwa pożarowego w obrębie lokalu.

Całość zajęła 3 miesiące.

Zaprojektowaliśmy też punkt informacyjny w holu Centrum.