Dane Projektu

  • Klient: Gmina Lesznowola
  • Budżet: 4 500 000 zł
  •  Powierzchnia: 950m2
  • Miejsce: Łazy, ul. Łączności ,
  • Stan: Realizacja 2017

Budynek ma w swoim kształcie zapisaną złożoną historię.

Najpierw miał być remizą OSP.
W 2014 został przeprojektowany na świetlicę środowiskową.

Ostatecznie, powstała konieczność rozszerzenia oferty edukacyjnej w Gminie Lesznowola. Zaprojektowaliśmy budynek jeszcze przed reformą edukacji, z myślą o klasach nauczania początkowego.

Zadbaliśmy o odpowiednie warunki do nauki. Każda z sal ma doświetlenie z dwu stron. Trzykomorowe okna, szklone szkłem bezpiecznym oraz specjalne sufity zapewniają uczniom i nauczycielom komfort akustyczny. Szkoła jest wentylowana mechanicznie i klimatyzowana, co eliminuje konieczność otwierania okien przy hałaśliwej Alei Krakowskiej.

W realizacji nie mieliśmy wpływu na niektóre rozwiązania materiałowe, różniące się od naszych wytycznych zapisanych w Projekcie.